Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXII)

Thứ tư - 03/07/2024 14:21 88 0
Ngày 02/7/2024, tại Hội trường Huyện ủy đã diễn ra Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành đảng bộ huyện khóa XXII, về tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Vĩnh Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, đồng chí Đặng Công Tiến – Phó ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Lộc – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện các ban của Tỉnh ủy cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới biến động khó lường cùng với đó tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn,… đã và đang tác động đáng kể đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện và các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nhờ vậy, kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,74%; công nghiệp, xây dựng tăng 10,35%; thương mại và dịch vụ tăng 7,92% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 286.079 triệu đồng, đạt 50,1% kế hoạch năm. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa xã hội được tập trung thực hiện; đời sống nhân dân trong huyện được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể có chuyển biến; hệ thống chính trị của huyện được củng cố, kiện toàn.

Bên cạnh kết quả đạt được thì còn không ít những khó khăn, hạn chế: Công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông ở một số địa phương chưa thực sự quyết liệt. Công tác giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, tổ chức thi công xây dựng một số công trình còn chậm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của một số địa phương đạt thấp. Việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị rất hạn chế, thiếu bền vững. Yêu cầu của một số nội dung, tiêu chí của Bộ tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 ở mức cao hơn nên gặp khó khăn. Công tác thu hút đầu tư vào các dự án còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thị trường bất động sản nên khó tìm được doanh nghiệp rót vốn đầu tư. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật còn diễn biến phức tạp, tính chất ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra; kết quả thực hiện 07 chỉ tiêu tỉnh giao còn nhiều bất cập, trong 06 tháng đầu năm chỉ đạt 4/7 chỉ tiêu. Công tác tập hợp quần chúng nhân dân tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ còn thấp.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được đặt ra trong 6 tháng còn lại năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện cần có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định; trong đó cần tập trung chú ý các nhiệm vụ: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và những mục tiêu cơ bản năm 2024 theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024. Tập trung chỉ đạo triển khai Kế hoạch xây dựng huyện Tuy Phước đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025. Đẩy nhanh tiến độ trong công tác lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình thuộc kế hoạch năm 2024, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch. Đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Qui Hội, xã Phước An; phối hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình An để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp và xúc tiến kêu gọi các dự án đầu tư. Triển khai kêu gọi đầu tư xây dựng Bến xe khách huyện tại thị trấn Diêu Trì. Tăng thu ngân sách; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước; tập trung đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở và công tác thu nợ thuế còn tồn đọng. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách huyện. Tiếp tục triển khai Kế hoạch Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025. Duy trì các hoạt động khai thác thủy sản, bảo vệ và phát  triển nguồn lợi thủy sản. Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Xây dựng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024.

Duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phấn đấu đến cuối năm 2024 có thêm 02 xã Phước Lộc và Phước Hiệp đạt xã nông thôn mới nâng cao, xã Phước Hưng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu; huyện Tuy Phước cơ bản hoàn thành các tiêu chí của huyện nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức các hoạt văn hóa – thể thao và các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Triển khai phối hợp xây dựng các tour du lịch mang sắc thái riêng của huyện. Công nhận 14 trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Sáp nhập Trường Mầm non huyện Tuy Phước và Trường Mầm non thị trấn Tuy Phước theo đúng kế hoạch. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng, tăng cường giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có công cách mạng và đối tượng xã hội; tiếp tục theo dõi việc thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy của cơ quan chính quyền từ huyện đến cơ sở. Thực hiện đạt 07 chỉ tiêu liên quan đến Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024 đạt hiệu quả; đồng thời triển khai các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 theo đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì nền nếp tiếp dân; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp.
z5597127077464 1eabc93546dbe1b2e86638260ad9e4ed
Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh phát biểu

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước những sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, các vấn đề bức xúc, nổi cộm, được Nhân dân quan tâm. Chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thực hiện công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy định. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Tăng cường giám sát thường xuyên; tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Dân vận khéo”.

Cũng trong Hội nghị lần này đã thống nhất thông qua Báo cáo Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Vĩnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, phụ trách theo dõi địa bàn huyện cũng đã trao đổi về tình hình phát triển kinh tế của địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vì vậy cần có cơ chế đặc thù để giải quyết, tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian đến.

Tác giả bài viết: Ngọc Trâm - Văn phòng Huyện uỷ

Hướng dẫn nghiệp vụ
Bản tin nội bộ
Đề cương tuyên truyền
Tài liệu tham khảo
Báo cáo tổng kết năm
Báo cáo kinh tế xã hội
Hỏi đáp trực tuyến
Báo điện tử CS
Tuyên giáo
Xây dựng đảng
Tạp chí Cộng sản
Liên kết website
  • Đang truy cập32
  • Tháng hiện tại184,037
  • Tổng lượt truy cập3,258,892
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây