Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
49
  Số lượt truy cập:
4763649
Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tổng kết năm
Hỏi đáp trực tuyến
Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Công báo Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương
Văn bản Trung ương
Ngày 04/01/2018, Đảng bộ xã Phước Lộc đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Ngọc – TUV, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, phụ trách địa bàn; Mai Văn Công - Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Phúc Xuân – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Thái Văn Thuận - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ xã Phước Lộc.

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, là năm gặp nhiều khó khăn như: tình trạng biến đổi khí hậu, nhất là hậu quả các đợt lũ lụt cuối năm 2016 và các cơn bão, lụt cuối năm 2017; dịch bệnh cây trồng vật nuôi luôn tiềm ẩn khó lường, giá cả thị trường một số hàng nông nghiệp giảm mạnh, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống kinh tế của nhân dân địa phương; Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ và các hội đoàn thể xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tích cực thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Nhờ vậy, năm 2017, nền kinh tế xã nhà tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa xã hội có tiến bộ; đời sống đại bộ phận nhân dân cơ bản ổn định và cải thiện; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có kết quả, quốc phòng- an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các Hội đoàn thể có chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị của xã tiếp tục được củng cố và kiện toàn; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí  xây dựng Nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm đ­ược, Đảng bộ xã còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Nhìn chung kinh tế tuy có phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sự phát triển của các thành phần kinh tế còn thiếu vững chắc; một số chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra từ đầu năm chưa đạt kế hoạch (thu ngân sách, công tác phát triển đảng viên mới…). Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy có mặt chưa kiên quyết; Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai và tôn giáo còn nhiều bất cập, nhất là chậm khắc phục các trường hợp lấn chiếm đất đai cất nhà trái phép, việc tái lấn chiếm hành lang đường bộ và cơi nới cơ sở thờ tự. Ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng viên chưa cao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị,  đồng chí Mai Văn Ngọc - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ xã đã đạt được trong năm 2017. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

Thứ nhất, Cấp ủy đảng phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo UBND, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể của xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đảng bộ đã đề ra, nhất là các chỉ tiêu quan trọng, quyết định sự phát triển của địa phương. Đồng thời phải kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu với từng đầu việc đã giao nhưng không đạt kế hoạch. Tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phước Lộc nhiệm kỳ 2015-2020 và các kế hoạch thực hiện Chương trình hành động và kế hoạch của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI.

Thứ hai, Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXNN thông qua các khâu dịch vụ có hiệu quả. Duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát triển Tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ phù hợp với điều kiện của xã. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05- CT/HU, ngày 06/6/2016 của Ban Tường vụ huyện ủy Tuy Phước (khóa XXI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai và tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn huyện”, nhất là tăng cường xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm Luật đất đai; tiếp tục giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo VLAP; thực hiện quy hoạch các dự án đã đề ra. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản, tập trung triển khai các công trình trọng điểm. Tích cực khai thác tốt nguồn thu ngân sách để đảm bảo chi; tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân.

Thứ ba, Về văn hóa – xã hội: Nâng cao chất lượng các lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hoá thông tin-thể dục thể thao, truyền thanh. Tăng cường giải pháp giảm thiểu học sinh bỏ học, phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, vi phạm ATGT. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống bệnh xã hội và dịch bệnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách, giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với người già, trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật….; tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Huyện ủy về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đào tạo nghề giai đoạn 2016 – 2020.

Thứ tư, Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tổ chức giao quân năm 2018 đạt chỉ tiêu. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lối làm việc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết nghiêm túc các đơn thư khiếu nại, tranh chấp của công dân, thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết dứt điểm những việc nổi cộm không để tồn đọng.Đặc biệt là giải quyết những vụ việc đã được các cơ quan có thẩm quyền kết luận không để dây dưa, kéo dài.

Thứ năm, Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Phải đặc biệt chú trọng và tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tổ chức triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) vềMột số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các chi bộ, phát huy năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ chi bộ theo hướng nâng cao chất lượng và đảm bảo tính nguyên tắc trong sinh hoạt Đảng. Vừa đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, vừa đảm bảo bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ. Tiếp tục thực hiện công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo chất lượng và số lượng. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.

Thứ sáu, Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo;đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.Tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đạt kết quả tốt.

Nhân dịp này, Đảng bộ xã đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017./.


Thanh nhã - VPHU  (Cập nhật ngày 05-01-2018)    URL chứa chuỗi không hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại!

  Thông báo
  Văn bản mới
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc quy định tạm thời ủy quyền về quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Quy định về Sổ nhật ký đoàn kiểm tra

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Kế hoạch tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân dội nhân dân Việt Nam

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở,ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật tài chính trong Quân đội nhân dân

Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị,Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ

Quy định về luân chuyển cán bộ

Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, \" tự diễn biến, \"tự chuyển hóa\" trong nội bộ.

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X \"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ\" trong tình hình mới\"

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trinh sát, điều tra thuộc công an nhân dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về \" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới\"

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về \" Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\"

Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Quy định giám sát trong Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Quyết định ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định

Quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy tại đơn vị sự ngiệp

Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động \"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị\"

Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn năm 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư

Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo điện tử Đảng CSVN
UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Bản quyền thuộc về
Huyện ủy Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Thị trấn Tuy Phước