TRANG CHỦ    TIN HOẠT ĐỘNG    Xây dựng Đảng
    
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
64
  Số lượt truy cập:
4763712
Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tổng kết năm
Hỏi đáp trực tuyến
Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Công báo Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương
Văn bản Trung ương
Thực hiện Kế hoạch số 34-KH/BDVTU ngày 23/10/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, chiều 13/12/2017 đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Võ Thị Thu Hòa - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động năm 2017 của Ban Dân vận Huyện ủy Tuy Phước.

 

Về tham dự buổi kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy có đồng chí Mai Văn Ngọc - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Hữu Tường - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Trần Duy Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy. Các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an , Ban Chỉ huy Quân sự huyện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể huyện, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy cùng tham dự.


Trong năm 2017, Ban Dân vận Huyện ủy đã làm tốt vai trò tham mưu Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận, công tác tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện. Tham mưu Huyện ủy sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về “Công tác tôn giáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 28/8/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc “Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng”; tổng kết 15 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Thẩm định các văn bản của các ngành, đoàn thể liên quan công tác dân vận trước khi trình Huyện ủy; đồng thời tổ chức kiểm tra, giám sát Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy (khóa IX) về “công tác tôn giáo” và Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương bảy về “công tác tôn giáo”. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng tham mưu Thường trực Huyện ủy chỉ đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Đại hội Hội Người mù huyện, Đại hội Hội Cựu tù chính trị huyện nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội điểm Công đoàn cấp huyện nhiệm kỳ 2018-2023; Phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội làm tốt công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; phối hợp vận động nhân dân giải quyết những về vụ việc nổi cộm liên quan công tác dân vận, tôn giáo. Phối hợp vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới… qua đó đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, làm chuyển biến được tình hình công tác Dân vận ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.


Làm việc với đoàn, đồng chí Mai Văn Ngọc phát biểu: Trong năm 2017, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Phương thức vận động quần chúng có đổi mới, đa dạng hơn, nội dung công tác dân vận đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.


Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Võ Thị Thu Hòa ghi nhận những kết quả Ban Dân vận Huyện ủy đã làm được trong thời gian qua, đồng thời cũng định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến để cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Trong đó cần chú ý đến một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:


Tiếp tục tham mưu cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.Tăng cường phối hợp với UBMT TQVN và các Hội đoàn thể huyện tham mưu Huyện ủy chỉ đạo thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức, đa dạng hoá các loại hình hoạt động của hội nhằm nâng cao việc tập hợp hội, đoàn viên.Nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của  nhân dân để tham mưu cho cấp ủy có chủ trương, biện pháp phù hợp, giải quyết kịp thời, hiệu quả về công tác vận động quần chúng.


Trúc Ly  (Cập nhật ngày 14-12-2017)    Các tin liên quan:
  Hội nghị thông tin thời sự tháng 8/2017 (07-09-2017)
   Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (06-09-2017)
  Ban Dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” tại Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước. (14-08-2017)
  Đảng bộ cơ quan Mặt trận và các Hội đoàn thể huyện Tuy Phước tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 (27-07-2017)
  Đảng bộ Cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 (20-07-2017)
  Thông báo
  Văn bản mới
Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Quyết định về việc quy định tạm thời ủy quyền về quản lý, tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

Quy định về Sổ nhật ký đoàn kiểm tra

Quy định về tổ chức và hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Kế hoạch tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân dội nhân dân Việt Nam

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở,ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật tài chính trong Quân đội nhân dân

Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị,Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ

Quy định về luân chuyển cán bộ

Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, \" tự diễn biến, \"tự chuyển hóa\" trong nội bộ.

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X \"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ\" trong tình hình mới\"

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trinh sát, điều tra thuộc công an nhân dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về \" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới\"

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về \" Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\"

Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Quy định giám sát trong Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Quyết định ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định

Quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy tại đơn vị sự ngiệp

Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động \"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị\"

Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn năm 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư

Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo điện tử Đảng CSVN
UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Bản quyền thuộc về
Huyện ủy Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Thị trấn Tuy Phước