TRANG CHỦ    TIN HOẠT ĐỘNG    Chính trị
    
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
47
  Số lượt truy cập:
4620202
Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tổng kết năm
Hỏi đáp trực tuyến
Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Công báo Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương
Văn bản Trung ương
Chiều ngày 11/8, thực hiện Công văn số 192-CV/HU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020; Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 22/5/2017 của Đảng ủy cơ quan Đảng về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy Tuy Phước tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự Đại hội có Thường trực Huyện ủy và các đảng viên trong chi bộ.

Chi bộ Văn phòng Huyện ủy là chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu mà Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phân công cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Thực hiện nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy chi bộ. Chi bộ luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02-HD/BTC của Ban Tổ chức Huyện ủy về thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 02 năm (2015-2016) chi bộ đều đạt Trong sạch vững mạnh, riêng năm 2016 đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu; có 100% đảng viên trong chi bộ chấp hành tốt Điều lệ Đảng.
Cấp ủy đã phối hợp lãnh đạo cơ quan, trên cơ sở nhiệm vụ đã được phân công, giáo dục, động viên cán bộ, đảng viên nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ văn phòng cấp ủy. Tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, Chương trình làm việc toàn khóa, Chương trình làm việc năm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; xây dựng lịch làm việc tuần của Thương trực Huyện ủy. Thẩm định các văn bản, kết luận tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy ký ban hành sau các kỳ họp của Ban Thường vụ Huyện ủy và Huyện ủy. Phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức các Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng… Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ đảm bảo nâng cao tính bảo mật; kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy…
Bên cạnh đó, cấp ủy chi bộ cũng đã quan tâm đến hoạt động phong trào của các hội, đoàn thể cơ quan như công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, theo sự hướng dẫn của đoàn thể cấp trên.
Trong nhiệm kỳ đến, chi bộ đề ra 6 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện, đó là: 100% cán bộ, đảng viên quán triệt học tập đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của đảng các cấp, đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); phát triển từ 1-2 đảng viên mới; 100% đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, trong đó có 15% đảng viên “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong số đảng viên được phân loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”; lãnh đạo xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn cơ quan văn hóa; lãnh đạo Tổ công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh” hàng năm.
Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 gồm 03 đồng chí có đủ tiêu chuẩn phẩm chất theo Đề án nhân sự cấp ủy chi bộ Văn phòng Huyện ủy nhiệm kỳ 2017-2020 đã đề ra.
 


Thu Hà - VPHU  (Cập nhật ngày 14-08-2017)    Các tin liên quan:
  Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tuy Phước tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. (02-08-2017)
  Tuổi trẻ Tuy Phước thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. (27-07-2017)
  Tuy Phước tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017) và biểu dương người có công tiêu biểu. (27-07-2017)
  Huyện ủy Tuy Phước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (20-07-2017)
  Hội Cựu chiến binh huyện Tuy Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 – 2022 (19-07-2017)
  Thông báo
  Văn bản mới
kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Kế hoạch tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân dội nhân dân Việt Nam

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở,ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật tài chính trong Quân đội nhân dân

Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị,Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ

Quy định về luân chuyển cán bộ

Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, \" tự diễn biến, \"tự chuyển hóa\" trong nội bộ.

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X \"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ\" trong tình hình mới\"

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trinh sát, điều tra thuộc công an nhân dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về \" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới\"

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về \" Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\"

Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Quy định giám sát trong Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Quyết định ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định

Quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy tại đơn vị sự ngiệp

Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động \"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị\"

Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn năm 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư

Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo điện tử Đảng CSVN
UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Bản quyền thuộc về
Huyện ủy Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Thị trấn Tuy Phước