TRANG CHỦ    TIN HOẠT ĐỘNG    Xây dựng Đảng
    
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
24
  Số lượt truy cập:
4620137
Báo cáo Kinh tế - Xã hội
Báo cáo tổng kết năm
Hỏi đáp trực tuyến
Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tạp chí Tuyên giáo
Tạp chí Xây dựng Đảng
Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Công báo Chính phủ
Ban Nội chính Trung ương
Văn bản Trung ương
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/BDVTU ngày 30/3/2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy chiều 09/8/2017 đoàn kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Văn Trượng - Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trưởng các phòng của Ban Dân vận Tỉnh ủy về kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới” tại Huyện ủy Tuy Phước.

 

Về tham dự buổi kiểm tra của Ban Dân vận Tỉnh ủy có đồng chí Mai Văn Ngọc - Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Trần Hữu Tường - Ủy viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Trần Duy Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể huyện, lãnh đạo và chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy cùng tham dự.

Theo báo cáo, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Ban Thường vụ Huyện ủy đãban hành Công văn số 08-CV/HU ngày 29/7/2010; tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệtcho cán bộ, đảng viên, hội, đoàn viênthực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạnh mới”; Đồng thời, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở đơn vị, địa phương. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các cơ quan, Hội Cựu chiến binh trong huyện đã có nhiều biện pháp tích cực lãnh đạo, triển khai, quán triệt, đề ra nội dung giải pháp thực hiện Nghị quyết 09; các Công văn của Tỉnh ủy, Huyện ủy sát với tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo được sự chuyển biến quan trọng về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác Cựu chiến binh.

Làm việc với đoàn, đồng chí Mai Văn Ngọc phát biểu: Qua triển khai thực hiện, nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với công tác Cựu chiến binh được nâng lên; Nội dung, phương thức hoạt động của Hội ngày càng đổi mới, công tác Hội Cựu chiến binh ở các cấp trong huyện ngày càng được củng cố và phát triển vững chắc, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Trượng ghi nhận những kết quả Huyện ủy đã làm được trong thời gian qua, đồng thời cũng định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến để cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Trong đó cần chú ý đến một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

- Các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”.

- Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Hội cơ sở, chi hội trong sạch vững mạnh, trong đó cần tập trung: kiện toàn xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chi hội, lấy năng suất chất lượng, hiệu quả công việc làm chính; phấn đấu hoàn thành và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra hàng năm; tăng cường công tác chính trị tư tưởng, chất lượng sinh hoạt, hoạt động của Hội luôn đáp ứng tình hình nhiệm vụ, thúc đẩy các phong trào hoạt động của Hội vươn lên đồng đều giữa các địa phương, đơn vị.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong thực hiện QCDC ở cơ sở, tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội… góp phần đảm bảo sự đồng thuận xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền các cấp trong sạch vững mạnh.


Trúc Ly  (Cập nhật ngày 14-08-2017)    Các tin liên quan:
  Đảng bộ Cơ quan Đảng tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 (20-07-2017)
  Hội nghị thông tin thời sự tháng 7/2017 (14-07-2017)
  Quán triệt Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) (21-06-2017)
  Tọa đàm Học tập và làm theo gương Bác (22-05-2017)
  Huyện ủy Tuy Phước tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2017 (22-05-2017)
  Thông báo
  Văn bản mới
kết quả thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 24/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập

Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng

Hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Kế hoạch tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác kết nạp đảng viên

Hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định 102-QĐ/TW, ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Quy định về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị

Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

Quy định về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên

Kết luận của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị chiến đấu trong Quân dội nhân dân Việt Nam

Quy đinh chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ cơ sở quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đảng bộ quân sự huyện)

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở đơn vị nghiên cứu khoa học - công nghệ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở,ở đơn vị quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật tài chính trong Quân đội nhân dân

Thông báo ý kiến của đồng chí Trần Quốc Vượng Ủy viên Bộ Chính trị,Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương tại Hội nghị toàn quốc công tác tài chính đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh của Đảng

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2018

Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XXI) về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Báo cáo kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Quyết định ban hành bổ sung một số mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của chi bộ

Quy định về luân chuyển cán bộ

Quyết định ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, \" tự diễn biến, \"tự chuyển hóa\" trong nội bộ.

Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X \"Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ\" trong tình hình mới\"

Hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng

Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2015-2020

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp trinh sát, điều tra thuộc công an nhân dân

Quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan Công an nhân dân

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị (khóa IX) về \" Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới\"

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về \" Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước\"

Báo cáo tình hình, kết quả bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Quy định giám sát trong Đảng

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định số 59-QĐ/TW ngày 22/12/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam

Hướng dẫn về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017-2018

Quyết định ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ Lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định

Quy định của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng

Công văn của Ban Tổ chức Trung ương về việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy tại đơn vị sự ngiệp

Nghị quyết của Bộ chính trị về phát triển du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Công văn của Văn phòng Trung ương Đảng về việc bổ sung Hướng dẫn số 21-HD/VPTW, ngày 04/3/2013 của Văn phòng Trung ương Đảng

Hướng dẫn công tác tuyên truyền Đại hội đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017

Quy định về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động \"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị\"

Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn năm 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp - nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Quy định thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)

Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến khen thưởng đối với tổ chức đảng và đảng viên trong Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư

Nghị định quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của chi bộ cơ quan xã, phường, thị trấn

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng

Ban hành “Hệ thống mẫu văn bản nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát”

Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử và các Trang thông tin điện tử của các CQNN trên địa bàn tỉnh Bình Định

Báo điện tử Đảng CSVN
UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo điều hành
 
Bản quyền thuộc về
Huyện ủy Tuy Phước - Tỉnh Bình Định
Địa chỉ: 36 Xuân Diệu - Thị trấn Tuy Phước